Πώς θα αλλάξουμε το νησί μας

1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ετοιμάζουμε βαθιές τομές για ένα αποκεντρωμένο, σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα διοίκησης.

Ο Δήμος  Ρόδου, είναι ένας πολύ μεγάλος  και ως εκ τούτου δύσκολα διαχειρίσημος  Δήμος. Προκειμένου να υπηρετήσει αποτελεσματικά την αποστολή  του, οφείλει να αναθεωρήσει εκ βάθρων το σύστημα διοίκησης και λειτουργίας του. Στους κύριους  άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού μας είναι  η βελτίωση της διοίκησης  του Δήμου μας ως εξής:

 • Αποκεντρώνουμε άμεσα τον Δήμο με σύστημα διοίκησης που αναβαθμίζει τον ρόλο των Τοπικών Κοινοτήτων και μεταφέρει αρμοδιότητες και πόρους σ’ αυτές, για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.
 • Χωρίζουμε άμεσα τον Δήμο σε 4 επιμέρους δημοτικά διαμερίσματα, δίνοντάς τους τα ιστορικά τους ονόματα, τοποθετώντας ταυτόχρονα χωρικό αντιδήμαρχο (επίκουρο Δήμαρχο) σε καθένα από αυτά.
Δημοτικό Διαμέρισμα Πρώην «Καποδιστριακοί» Δήμοι

Πληθυσμός

 

Ρόδου Ροδίων 55.000
Ιαλυσου Ιαλυσού & Καλλιθέας 20.695
Καμείρου Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου 22.095
Λίνδου Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου 22.044
 • Εφαρμόζουμε σύγχρονο σύστημα διοίκησης και ελέγχου στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον δημότη, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Υιοθετούμε την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες με αντιγραφειοκρατική και φιλική προς τον πολίτη προσέγγιση.
 • Κινητοποιούμε τους μηχανισμούς του Δήμου με εντατική εργασία απ’ όλους και συνεργασία αιρετών και υπαλλήλων χωρίς καμία εξαίρεση.
2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σχεδιάζουμε ουσιαστικές τομές στο κυκλοφοριακό της πόλης και των χωριών μας

Στην Ρόδο σήμερα κυκλοφορούν περισσότερα από 45.000 αυτοκίνητα και περίπου 30.000 δίκυκλα. Το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα από τα οξύτερα προβλήματα του νησιού μας, ειδικά το καλοκαίρι. Τα αυτοκίνητα συνεχώς αυξάνονται και για την κίνησή τους η ποιότητα της ζωής συνεχώς υποβαθμίζεται.

Ξεκινάμε από έργα  βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα:

 •  Εφαρμόζουμε πλήρη σήμανση και εκσυγχρονισμό αυτής, σε όλο το νησί σε συνεργασία με την περιφέρεια.
 • Διασφαλίζουμε επαρκή φωτισμό της πόλης και των χωριών.
 • Μεριμνούμε για αποτελεσματικό συντονισμό και παρακολούθηση των επισκευών και συντήρηση του οδικού δικτύου με εφαρμογές μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Χαράζουμε ειδικές διαγραμμίσεις με φωτιζόμενες έξυπνες διαβάσεις στα σημεία που χρειάζεται.
 • Τοποθετούμε προστατευτικά κιγκλιδώματα στις άκρες πεζοδρομίων πολυσύχναστων δρόμων
 • Κατασκευάζουμε ειδικούς συγκοινωνιακούς κυκλικούς κόμβους σε διασταυρώσεις.

Οι περισσότερες προηγμένες χώρες, αλλά και πολλοί Δήμοι της Ελλάδας έχουν υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια τους κυκλικούς κόμβους ως μέσο ρύθμισης της κυκλοφορίας με πολλαπλά οφέλη. Οι κυκλικοί κόμβοι δεν απαιτούν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, συντήρηση και ηλεκτρική ενέργεια όπως στην περίπτωση των φωτεινών σηματοδοτών, στοιχεία τα οποία είναι δαπανηρά και ασύμφορα. Επίσης, μπορούν να μετατραπούν σε όμορφες νησίδες πρασίνου ή τέχνης.

 • Αντικαθιστούμε τα φανάρια οδικής κυκλοφορίας και μεριμνούμε για τον σωστό συντονισμό τους.
 • Προτείνουμε ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και δημιουργία κοινού συντονιστικού οργάνου με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την οδική ασφάλεια (Δήμος, τροχαία, ΕΥΘΥΤΑ, επαγγελματίες αυτοκινητιστές κλπ).
 • Προτείνουμε την τοποθέτηση δικτυακών καμερών ελέγχου κυκλοφορίας με ειδικά συστήματα σε επιλεγμένα σημεία.
 • Μεριμνούμε για τη συνεχή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού για την αποφυγή ατυχημάτων.

Στα έργα με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα λαμβάνουμε υπόψη μας τα εξής:

Οποιαδήποτε κυκλοφοριακή μελέτη θα πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό (Γ.Π.Σ.) και τον καθορισμό των χρήσεων γης, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη, ποιοτική, ουσιαστική και λειτουργική επέμβαση στην εικόνα και τη ζωή της πόλης.

 •  Αντιμετωπίζουμε την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης με όρους βιώσιμης κινητικότητας, δηλ. με σαφή προσανατολισμό προς τον περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου και ταυτόχρονα την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, του ποδηλάτου και της μετακίνησης πεζών.
 • Μελετούμε την τμηματική επανακατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων με σεβασμό προς τα ΑμΕΑ από φορέα με εμπειρία και χαρτοφυλάκιο συναφών έργων.
 • Καθορίζουμε επακριβώς την οργάνωση-διαχείριση της στάθμευσης των αυτοκινήτων της πόλης. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την κατηγοριοποίηση των θέσεων στάθμευσης στις διάφορες οδούς όσο και με τη δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τη μετακίνηση των πολιτών με μεσα φιλικά προς το περιβάλλον. (ηλεκτροκίνηση οχημάτων και ποδηλάτων).
3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Προγραμματίζουμε για το νησί μας, ως πολίτες και όχι ως πολιτικοί.

Ο όρος «’Εξυπνες-Βιώσιμες-Ευφυείς Πόλεις» δεν είναι νέος αλλά έχει προέλευση από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν θέμα του χωρικού σχεδιασμού και έχουν την ικανότητα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και υιοθέτησης μιας νέας νοοτροπίας. Η τεχνολογία και οι καινοτομίες παίζουν το σημαντικότερο ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη.

Στην εποχή των σύγχρονων αστικών οικοσυστημάτων ευρέως γνωστών ως smart cities είναι καιρός πλέον και η Ρόδος να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της. Στους στόχους μας είναι η ολοκληρωτική επανατοποθέτηση του πολίτη στο επίκεντρο της προσοχής και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Έχουμε συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, με τη δημιουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής πόλης (smart city) μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών που να διατρέχουν όλους τους τομείς, όπως,

 • Την ικανοποίησή των αιτημάτων των πολιτών μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
 • Την παροχή δυνατότητας αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την επιβράβευσή τους από τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Τη δημιουργία ηλεκτρονικών κέντρων επιχειρήσεων, για τον έλεγχο και τη διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου και την ταχύτατη διεκπεραίωση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
 • Τη δημιουργία «κάρτας Δημότη», για φροντίδες υγείας, άμεση ανταπόκριση αιτημάτων, διαδικτυακές υπηρεσίες, πληρωμές οφειλών κ.α.
 • Τον εκσυγχρονισμό υποδομών Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) μέσω αύξησης του ρόλου των οπτικών ινών, των συστημάτων τηλεπικοινωνιών πληροφορικής και δικτυακών εφαρμογών.
 • Την οnline αναζήτηση και εύρεση εργασίας, μέσω αυτόματης εγγραφής και διασύνδεσης επιχειρήσεων εργοδοτών και εργαζομένων σε βάση δεδομένων.
 • Την εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε συγκοινωνίες, μεταφορές και μετακινήσεις.
 • Τη διαχείριση κυκλοφορίας με μέτρηση φόρτου δρόμων, συγχρονισμό φαναριών, έξυπνους χώρους στάθμευσης.
 • Τη δημιουργία e–ΚΕΠ

Οι σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε, την αποτελεσματική διαχείριση της γης, την καλύτερη οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία υποδομών και εκμετάλλευση των υπαρχόντων, τη συμπαγή ανάπτυξη αντί της ανεξέλεγκτης αστικής διάχυσης, την ανάπτυξη αγροτικής δραστηριότητας, τη βελτίωση των υποδομών για τη διαχείριση νερού και ενέργειας, την ανακύκλωση τις τεχνικές ανάπτυξης αυτό-βοήθειας κ.α.

4. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οραματιζόμαστε μια σύγχρονη, ανθρώπινη και όμορφη Ρόδο.

Η Ρόδος είναι ένα νησί με μεγάλες διαφοροποιήσεις στον συνολικό πολεοδομικό του ιστό. Κάθε παρέμβαση στον πολεοδομικό σχεδιασμό, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αποσπασματική και να εξυπηρετεί προσωρινές ανάγκες ή συμφέροντα. Πρέπει να γίνει με βάση εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.). Ήδη, σχεδόν σε κάθε Καποδιστριακό Δήμο, εκτός από τις Πεταλούδες, βρίσκονται σε εκκρεμότητα τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και ειδικότερα, στα Δ.Δ. Ρόδου, Καλλιθέας, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου και Ατταβύρου.

Ο σχεδιασμός αυτός που έχει στρεβλώσεις, πρέπει να ολοκληρωθεί, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των κατοίκων, με μια μακροπρόθεσμη, ποιοτική, ουσιαστική και λειτουργική παρέμβαση που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη.

Η «ΡΟΔΟΣ Αξιών» διαχωρίζει τις παραμέτρους χωροταξικής ανάπτυξης:

Βασικές Παράμετροι Χωροταξικής Ανάπτυξης για το σύνολο του νησιού

Ανάδειξη της πόλης της Ρόδου, με παρεμβάσεις στις χρήσεις γης, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα που δημιούργησε ο Ιταλικός σχεδιασμός των αρχών του 20ου αιώνα και να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα της πόλης.

Οι βασικές ζώνες παρέμβασης είναι το ιστορικό κέντρο, η Μεσαιωνική πόλη, οι περιοχές των Μαρασιών, η επέκταση της λεγόμενης Α’ φάσης και της μετέπειτα επέκτασης, τα μέτωπα της πόλης, ανατολικό και δυτικό, ανοίγοντας τις λειτουργίες της προς τη θάλασσα, επεμβάσεις στις μεγάλες υποδομές, όπως τα λιμάνια και ανάδειξη του αρχαιολογικού διαδρόμου Μεσαιωνική πόλη – Ακρόπολη – Ροδίνι.

 • Ανάλυση και ανάδειξη των επιμέρους κυττάρων, με έμφαση στην λειτουργικότητα και την ομαλή διαβίωση των κατοίκων, ιδιαίτερα στη Μεσαιωνική πόλη με τα πολυσύνθετα προβλήματά της.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στους οικισμούς και διευθέτηση των χώρων των τουριστικών περιοχών (Καλλιθέα – Φαληράκι, Αφάντου, Κολύμπια, Τσαμπίκα, Στεγνά, Χαράκι, Κάλαθος, Ψάλτος, Πεύκοι, Λάρδος, Ασκληπειό, Γεννάδι, Λαχανιά, Κατταβιά, Ιαλυσός, Κρεμαστή, Παραδείσι, Θεολόγος).
 • Έργα ανάπλασης στις πλατείες και στα κέντρα των χωριών που να συνάδουν με τον χαρακτήρα καθενός από αυτά σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων και γενικότερα καθορισμός κανόνων δόμησης για τη διατήρηση των ως σύνολα.
 • Μακροπρόθεσμος καθορισμός στόχευσης σε σχέση με τα χωροταξικά της Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας, τα ειδικά χωροταξικά και την χωροταξία της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Βασικές παράμετροι χωροταξικής ανάπτυξης για τις συνοικίες

 • Ανάδειξη των μετώπων της πόλης προς τη θάλασσα, με χρήσεις γης και ειδικότερο σχεδιασμό, για την δημιουργία μια πιο στενής σχέσης της πόλης με τη θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή (μαρίνες, λιμάνια, ζώνες μετακομιστικού εμπορίου, παραλιακές πεζοδρομήσεις, νέους χώρους σπορ και διασκέδασης με αναβάθμιση των υπαρχόντων).
 • Δημιουργία «ζωντανών πυρήνων» στις συνοικίες και «σημείων αναφοράς» για την επαναλειτουργία της κοινωνίας.
 • Αναμόρφωση και καθορισμός ειδικών μορφολογικών κανόνων στις διάφορες περιοχές της πόλης και του παραλιακού μετώπου, που θα χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή και ανάδειξη των υφισταμένων, όπως πχ. η περιοχή του Μανδρακίου, των Τειχών, του Νιοχωριού κλπ.
 • Αναδιάταξη των χρήσεων γης ώστε να μειωθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, διαμόρφωση του οδικού δικτύου με ιεραρχημένες προτεραιότητες στον άνθρωπο (πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, αυτοκινητόδρομοι με βασική προτεραιότητα τον περιμετρικό δακτύλιο και την νέα είσοδο της πόλης).

 

Ένα από τα οράματά μας είναι η δημιουργία του «Πάρκου Δράσης Πολιτισμού και Αναψυχής»

Η πόλη της Ρόδου με τη μακραίωνη ιστορία της, είναι μια μοναδική πόλη από την δημιουργία της. Από την πόλη αυτή, παρέμειναν η Μεσαιωνική πόλη  (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς), η Ακρόπολη, το Ροδίνι και οι ενδιάμεσοι χώροι οι οποίοι στην Ιταλοκρατία ήταν στρατώνες. Προτείνουμε τη δημιουργία «οδού πολιτισμού΄» στον άξονα Μεσαιωνική πόλη – Ακρόπολη.

Οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε «Διαδρομές Πολιτισμού και Φωτός», εντάσσοντας σε αυτές και τους αρχαιολογικούς χώρους, δίνοντας τους νέα ζωή.

Στόχος είναι η ενοποίηση των χώρων της Μεσαιωνικής πόλης, και των κτιριακών της συγκροτημάτων με τους ανοικτούς αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης, ώστε να αποτελέσει τον κύριο «Αρχαιολογικό Άξονα» καθώς και την ενοποίηση των χώρων του «Παλαιού Νοσοκομείου» δια μέσου του κήπου της «Ροδιακής Έπαυλης», του κήπου της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων και του πάρκου μπροστά από το γηροκομείο με το πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μια «Διαδρομή Πολιτισμού και Φωτός», με την ανάπτυξη χώρων αναψυχής, περιπάτου, διαβάσματος, και ψυχαγωγίας. Αναδιαμορφώνεται έτσι, το ίδιο το περιβάλλον όπου αναπτύχθηκαν πολιτισμικά στοιχεία, όχι μακριά από την ίδια την κοινωνία και την καθημερινότητα αλλά μέσα σε αυτήν.

5. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΑΕΙΦΟΡΙΑ

 Δίνουμε στο περιβάλλον την προτεραιότητα και την προσοχή που χρειάζεται.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η ορθή και αποδοτική διαχείριση των αστικών λυμάτων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο για την αναβάθμιση του νησιού στο σύνολό του το οποίο λόγω της υπερ-μεγέθυνσης του τουρισμού δέχεται μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξη «ΡΟΔΟΣ Αξιών» κρίνει αναγκαία τη λήψη άμεσων και μέσο-μακροπρόθεσμων μέτρων για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Επίσης, τη σύνδεση με ΕΕΛ των οικισμών των οποίων τα λύματα δεν υπόκειται σε καμία επεξεργασία. Απώτερο στόχο αποτελεί η πλήρης επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων για την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Ξεκινούμε άμεσα με…

 • Άμεση εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Απολλώνων και Λαέρμων λόγω γειτνίασής τους με το φράγμα Γαδουρά.
 • Άμεση και πλήρης καταγραφή των οικιών και των επιχειρήσεων που είναι διασυνδεδεμένες ή όχι στο αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα του όγκου των λυμάτων που δεν διοχετεύονται προς επεξεργασία σε ΕEΛ.
 • Εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτού τρόπου διασύνδεσης των οικιών και επιχειρήσεων που δεν είναι ακόμα διασυνδεδεμένες με το αποχετευτικό σύστημα.
 • Λεπτομερής καταγραφή όλων των Βιολογικών Καθαρισμών (ΒΙΟΚΑ) που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου και αποτίμηση της ποιότητας λειτουργίας τους.
 • Καταγραφή των τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν/δεν έχουν ΒΙΟΚΑ ή είναι διασυνδεδεμένες με ΕΕΛ καθώς και του τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων των τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν ΒΙΟΚΑ.
 • Εφαρμογή συστήματος καταγραφής των μεταφερόμενων βοθρολυμάτων σε ό,τι αφορά την ποσότητα, το είδος, την προέλευση και τον προορισμό τους.

Συνεχίζουμε μεσομακροπρόθεσμα με…

 • Εκπόνηση ενός τεκμηριωμένου συνολικού σχεδίου, (α) για την κατασκευή δικτύων όμβριων υδάτων ή/και αποχέτευσης σε χωριά που δεν διαθέτουν τέτοιες υποδομές και (β) διασύνδεσής τους με κεντρικούς ΒΙΟΚΑ ή αποκεντρωμένες (compact) ΕΕΛ.
 • Ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου αποχέτευσης με τη βοήθεια γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών GIS (Geographic Information System).
 • Εκπόνηση μελετών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΒΙΟΚΑ και ορθή αξιοποίηση του επεξεργασμένου υπολοίπου τους.
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων GIS όλων των τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν/δεν έχουν ΒΙΟΚΑ ή είναι διασυνδεδεμένες με ΕΕΛ και καταγραφή σημαντικών λειτουργικών τους στοιχείων. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό για τον άνθρωπο γι΄ αυτό και η διαχείρισή του πρέπει να έχει ως γνώμονα την εξοικονόμηση του και την ορθολογική χρήση του.

Παρότι η φύση κάποιες χρονιές είναι αρκετά «γενναιόδωρη» με έντονες βροχοπτώσεις ώστε να γεμίζει το φράγμα του Γαδουρά, αυτό δεν σημαίνει, όπως άλλωστε μας έχει διδάξει το παρελθόν, ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση των υδάτινων όγκων, υπόγειων και υπέργειων, πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ορθή αλλά και κοινωνικά δίκαιη.

Ιδιαίτερα για μια έντονα τουριστική περιοχή όπως το νησί της Ρόδου η υπεράντληση των υδάτων για την κάλυψη των αναγκών κατά τους θερινούς μήνες προκαλεί υφαλμύριση και κατά συνέπεια εκτεταμένη υποβάθμιση των υδάτινων πόρων. Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί η υπερεκμετάλλευση του νερού σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με ύδρευση και άρδευση.

Κατασπατάληση του νερού  παρατηρείται και σε σημεία άντλησής του (γεωτρήσεις) ή/και σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης, είτε λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού, είτε πλημμελούς συντήρησης του.

Η «ΡΟΔΟΣ Αξιών» κρίνει αναγκαία τη λήψη άμεσων και μέσο-μακροπρόθεσμων μέτρων για τη συντήρηση αλλά και τον πλήρη εκσυγχρονισμό των συστημάτων και εγκαταστάσεων διαχείρισης των υδατικών πόρων εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές.

Ξεκινούμε άμεσα με…

 •  Πλήρη καταγραφή όλων των γεωτρήσεων καθώς και των δεξαμενών ύδατος στο νησί, είτε για ύδρευση είτε για άρδευση,  και λεπτομερή αποτίμηση της κατάστασής τους καθώς και των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους.

Συνεχίζουμε μεσομακροπρόθεσμα με…

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων GIS (Geographic Information System) όλων των γεωτρήσεων και δεξαμενών ύδατος του νησιού και καταγραφή των λειτουργικών τους στοιχείων.
 • Ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης και άρδευσης με τη βοήθεια γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών GIS.
 • Ανακαίνιση/συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών στοιχείων όλων των γεωτρήσεων του νησιού.
 • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την εξ’ αποστάσεως διαχείριση και εποπτεία τους.
 • Εγκατάσταση στις δεξαμενές, ύδατος όπου αυτό είναι εφικτό, φωτοβολταϊκών συστημάτων για την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την ενεργειακή αυτονόμηση των αντλιοστασίων και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.
 • Κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων αφαλάτωσης που λύνουν οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης με πολύ μικρό κόστος για το Δήμο και τους καταναλωτές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί για τη «ΡΟΔΟΣ Αξιών» βασική προτεραιότητα γιατί συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών. Αυτό που αντικρίζει κανείς σήμερα στα σημεία αποκομιδής των απορριμμάτων είναι ανοικτοί, σπασμένοι κάδοι, μόνιμες εστίες μόλυνσης οι οποίοι δεσμεύουν πολύτιμο χώρο χωρίς αυτό πολλές φορές να είναι αναγκαίο.

Κρίνουμε αναγκαία την πλήρη  αναθεώρηση του σημερινού μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων μέσω της σταδιακής απεξάρτησης από τους πλαστικούς κάδους. Αντ’ αυτού προκρίνουμε την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο θα είναι ευέλικτο και αειφόρο, βελτιώνοντας την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

 • Εγκαθιστούμε υπογειοποιημένους κάδους συλλογής απορριμμάτων για την προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Προωθούμε την ανακύκλωση με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.
 • Οργανώνουμε δράσεις για ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών σε ό,τι αφορά την ορθή διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και την ανακύκλωση.
 • Προωθούμε την κομποστοποίηση απορριμμάτων για ελάττωση του όγκου τους και αξιοποίηση του οργανικού υπολοίπου.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οι χώροι αστικού πρασίνου είναι ουσιαστικής σημασίας για την πόλη μας. Δεδομένης της έντονης αστικοποίησης που απειλεί την ποσότητα και την ποιότητα των χώρων πρασίνου επιβάλλεται η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις στρατηγικές συντήρησης και διαχείρισης του.

Ένα σχέδιο διαχείρισης αστικού πρασίνου βασισμένο σε δεδομένα δορυφορικής απογραφής, ανάλυσης του διαθέσιμου προσωπικού, εξοπλισμού και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την προστασία του πρασίνου.

Η «ΡΟΔΟΣ Αξιών» κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) για τη βέλτιστη διαχείριση, προστασία και συντήρηση του αστικού πρασίνου μειώνοντας τα σχετικά κόστη. Με τη βοήθεια του GIS μπορεί να γίνει επίβλεψη της υγείας και της ανάπτυξης του πρασίνου, προγραμματισμός  της περιποίησης του και η περεταίρω ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος.

6. ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους

Η στρατηγική μας για ποιοτική και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική περιλαμβάνει: Την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποδότικότερη κάλυψη των άμεσων αναγκών των δημοτών και την παροχή διευρυμένων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.

 • Δημιουργούμε άμεσα ΚΕΠ Υγείας μέσα από το Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγειών Πόλεων. Πρόκειται για Δημοτικές δομές που σκοπό έχουν την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, καθώς ενημερώνουν τους δημότες για τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνονται βάση διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων.
 • Λειτουργούμε δημοτικά ιατρεία πρωτοβάθμιας περίθαλψης και σε χωριά, σε συνεργασία με τη Β΄ ΔΥΠΕ.
 • Διεκδικούμε μέσω της ΚΕΔΕ τη μεταφορά αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας υγείας φροντίδας υγείας στους Δήμους.
 • Εφαρμόζουμε άμεσα και αυστηρά το νόμο περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.
 • Προτείνουμε τη δημιουργία ενός κοινωνικού eshop μέσω του οποίου δημότες θα μπορούν να χαρίζουν ό,τι δεν έχουν ανάγκη, με την υποχρέωση του Δήμου να τα συλλέγει και να τα προωθεί όπου είναι αναγκαίο.
 • Κατασκευάζουμε προσεγμένες και σύγχρονες δημόσιες τουαλέτες σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.
 • Εγκαθιστούμε WC στις λαϊκές αγορές.
 • Δημιουργούμε μικρούς σταθμούς πρώτων βοηθειών επανδρωμένων με νοσηλευτή και ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες (σε συνεργασία με την ένωση ξενοδόχων) και σε αρχαιολογικούς χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα (σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία).
 • Τοποθετούμε αυτόματους απινιδωτές σε κεντρικά σημεία και σημεία συνάθροισης κοινού, λύση που μπορεί να σώσει ζωές.
 • Σχεδιάζουμε τη λειτουργία δομών σε γειτονιές και χωριά σε συνεργασία με τους συλλόγους και την εκκλησία, για τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχαγωγία ατόμων της τρίτης ηλικίας που βιώνουν μοναξιά ή εγκατάλειψη.
 • Διασφαλίζουμε εύκολη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες και δομές του Δήμου, βελτιώνοντας τις κτηριακές υποδομές όπου είναι απαραίτητο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Δίνουμε έμφαση στα μέτρα πρόσληψης και στην ετοιμότητα των υπηρεσιών.

Ο Δήμος οφείλει να εκτελεί άρτια τις αρμοδιότητές του στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον μεγάλες καταστροφές, όπως αυτές που έχουμε ζήσει στο νησί τα τελευταία χρόνια.

 • Δημιουργούμε Κέντρο Επιχειρήσεων έκτακτων αναγκών που συγκεντρώνει σε έναν χώρο, για πρώτη φορά , όλο τον εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, που χρειάζεται για την έγκαιρη ειδοποίηση έκτακτων αναγκών.
 • Προμηθευόμαστε σύγχρονο εξοπλισμό (θερμικούς ανιχνευτές κλπ) για την έγκαιρη προειδοποίηση πυρκαγιάς σε σημεία που είναι εφικτό.
 • Εγκαθιστούμε ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών τελευταίας γενιάς, με ψηφιακή χαρτογράφηση της πόλης και των χωριών αλλά και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Διαχείρισης έκτακτων αναγκών.
 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό με κινητοποίηση των μέσων πολιτικής προστασίας με τακτικές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις.
 • Εκπονούμε ετήσιο προγράμμα προληπτικών παρεμβάσεων πολιτικής προστασίας (καθαρισμοί οικοπέδων, καθαρισμοί φρεατίων κλπ) με την πρωτοβουλία των υπηρεσιών και τη συμπαράσταση των κοινοτικών συμβουλίων.
 • Οργανώνουμε τους εθελοντές και τους φορείς εθελοντισμού κάτω από ένα συντονιστικό όργανο.
7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Θέλουμε μια Ρόδο με το κύρος και την ακτινοβολία που της αξίζει.

Ο τουρισμός είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα στον τόπο μας.

Είναι άμεσα εξαρτημένη με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την οικονομία του τόπου. Δεν νοείται μακρόπνοη τουριστική ανάπτυξη

 • Χωρίς τα αναγκαία έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, σήμανση, αεροδρόμιο, λιμάνια μαρίνες, δημόσιοι χώροι, διαχείριση λυμάτων, υδάτων απορριμμάτων).
 • Χωρίς την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
 • Χωρίς τον σεβασμό, την προστασία και την προβολή του περιβάλλοντος.
 • Χωρίς τη συνεργασία φορέων και θεσμών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το τουριστικό μας προϊόν.

Για τη βελτίωση και την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος,προτείνουμε:

 • Να σχεδιαστεί το τουριστικό προϊόν, ώστε να γίνει ανταγωνίσιμο στην παγκόσμια αγορά. Να ενταχθεί στο συνολικό σχεδιασμό του νησιού ως μέρος της καθημερινότητας και να επιβληθούν κανόνες για την περεταίρω ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού.
 • Να γίνει σχεδιασμός των Τουριστικών Περιοχών, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της καθεμιάς. Μελέτη για τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί η κάθε περιοχή, σε σχέση με τη «φέρουσα ικανότητά» της, για να μειωθεί η επιβάρυνση στους φυσικούς, περιβαλλοντικούς, αισθητικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
 • Προστασία, ανάδειξη και προβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος της Ρόδου, της ιστορίας και του πολιτισμού της με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αποκαταστάσεις  ιστορικών κτηρίων, αναπλάσεις αρχαιολογικών χώρων, αναβαθμίσεις μνημείων και ένταξη των τουριστών στο κοινωνικό περιβάλλον του νησιού (γιορτές, εκδηλώσεις κλπ).
 • Ανάδειξη των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών του νησιού, ιδιαίτερα προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων τοπίων, δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και προσβασιμότητα στα πολιτιστικά και οικολογικά μνημεία του νησιού, όπως ο Προφήτης Ηλίας, η Ελεούσα, κλπ.
 • Ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και βελτίωση υφιστάμενων. Ο γαστρονομικός τουρισμός πρέπει να ενσωματωθεί σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Κρίνεται αναγκαίο να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν υποδομές για τουρισμό κοινωνικών εκδηλώσεων, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, συνεδριακό, πολιτιστικό, αθλητικό, ιατρικό (κυρίως αποκατάστασης ασθενών), αγροτουρισμό σχεδιασμένο με νέα δεδομένα.
 • Αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών με την αξιοποίηση τεχνολογιών. Ηλεκτρονικός τουρισμός – e-Tourism και συστήματα προβολής και διαχείρισης υποδομών, εστιατορίων, ξενοδοχείων κλπ στο νησί.
 • Προβολή της Ρόδου στη διεθνή αγορά με σύγχρονο τουριστικό Μarketing, Internet Marketing, εκθεσιακές συμμετοχές, διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων.
 • Προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης και εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς, για διαμόρφωση «τουριστικής συνείδησης» σε όλους, εκσυγχρονισμός δικτύων, και ανάπτυξη νέων και ασφαλών υποδομών.
8. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δίνουμε ευκαιρίες και διεξόδους στους νέους

ΠΑΙΔΕΙΑ

Προσέχουμε τα σχολεία, ενισχύουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 Η συνεχής μέριμνα για τα σχολεία μας, πρόκειται να  αποτελέσει μια από τις κεντρικές μας επιλογές. Η διατήρηση των κτιριακών υποδομών σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά και η αξιοποίηση ευκαιριών για αναβάθμιση αυτών πρέπει να είναι στην καθημερινή προτεραιότητα αιρετών και υπηρεσιών. Επιπλέον απαιτείται η έγκαιρη πρόβλεψη για την ικανοποιητική λειτουργία των σχολείων μας στην καθημερινότητά τους (θέρμανση, ασφαλή προαύλια, αναλώσιμα κλπ). Αυτό βέβαια προϋποθέτει συγκεκριμένες αλλαγές στην οργανωτική δομή του Δήμου, στις οποίες έχουμε τη βούληση να προβούμε.

Επιθυμούμε να  ενδυναμώσουμε τη θεσμική μας συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που  είναι καιρός να το δούμε  σαν έναν δυναμικό αναπτυξιακό φορέα. Με βάση τα γνωστικά του αντικείμενα μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν το τόπο μας, στην πολιτιστική ανέλιξη του πληθυσμού, στην τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των υποδομών, στην κατάρτιση εργατικού δυναμικού κ.α. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά θα πρέπει αφενός το Πανεπιστήμιο να αναγνωρίσει εμπράκτως την ευθύνη του απέναντι στην τοπική κοινωνία και αφετέρου η τοπική κοινωνία να εντάξει το Πανεπιστήμιο στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της για το κοινό καλό.

 • Αναζητούμε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση συνεργασίας Δήμου-φορέων και Πανεπιστημίου.
 • Υποστηρίζουμε τη διεύρυνση του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, με δημιουργία νέων τμημάτων, όπως τμήματος τουριστικών σπουδών και τμήματος μελέτης της Μεσαιωνικής Ιστορίας.
 • Ενθαρρύνουμε την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, με σκοπό τη δημιουργία ενός master plan απαραίτητου εργαλείου για να καθοριστεί ο στόχος της παρέμβασης.
 • Θέτουμε άμεσα σε λειτουργεία open lab.

Το Open Lab είναι ένας τύπος fabrication lab (fablab) που απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, στις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς που ασχολούνται με ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές. Το Open Lab δίνει στην πράξη τη δυνατότητα σε όλους να εξοικειωθούν με τις ανοιχτές τεχνολογίες όπως τρισδιάστατοι εκτυπωτές, 3d scanners, laser cutters, ανοικτές πλατφόρμες προγραμματιζόμενου εξοπλισμού, εργαλεία ρομποτικής και της ανάπτυξης, μέσω αυτών, συστημάτων και συσκευών οι οποίες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον και να παρέχουν τα δεδομένα τους πίσω στους χρήστες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, στηρίζουμε πρωτοβουλίες πολιτών και φορέων

 Ο Πολιτισμός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα  μεγάλα συγκριτικά πλεονέκτημα του νησιού μας.  Την έννοια του Πολιτισμού δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε διαχειριστικά και διεκπεραιωτικά, αλλά αντίθετα να εμβαθύνουμε σ’ αυτήν ως την πιο χαρακτηριστική αντανάκλαση της κοινωνικής μας υπόστασης και της Ιστορίας μας. Υπ’ αυτήν την έννοια ο ρόλος του Δήμου στα πολιτιστικά δεν είναι να «δημιουργεί πολιτισμό», αλλά να οργανώνει και να ενθαρρύνει τα δραστήρια κύτταρα της τοπικής κοινωνίας, ώστε αυτά να αναδείξουν τα καλύτερα στοιχεία που διαθέτουν, να διασυνδέει τις προσπάθειες αυτές με τις εκπαιδευτικές δομές της περιοχής και να προβάλλει το καλό πολιτιστικό προϊόν ως μια κεντρική εικόνα του Δήμου στον έξω κόσμο (επισκέπτες, διαδίκτυο κλπ).

Στους τομείς αυτούς διαπιστώνεται πολλές φορές υπερσυγκέντρωση καλών προτάσεων και προσφορών και γι’ αυτό πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει η λογική της αντικειμενικής επιλογής των καλύτερων από τις προτάσεις, που θα αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε περιοχής με όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή της πολιτιστικής δραστηριότητας ανάμεσα στις δημοτικές ενότητες.

 • Βάζουμε σε πρώτη και κύρια προτεραιότητα την ολοκλήρωση και την επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου της πόλης της Ρόδου.
 • Προγραμματίζουμε έγκαιρα τις πολιτιστικές (αλλά και τις αθλητικές και επετειακές) εκδηλώσεις του Δήμου.
 • Κατανέμουμε τις δράσεις του Δήμου ανά Δημοτική ενότητα και κοινότητες με βάση συγκεκριμένους και γνωστούς κανόνες και η οργάνωση των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό χωρίς προχειρότητες και με άμεση εμπλοκή της ενεργής κοινωνίας.
 • Καθιερώνουμε σταθερή συνεργασία με συλλογικούς φορείς ιδίως σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας, πολιτισμού και εθελοντισμού.
 • Οργανώνουμε τον εθελοντισμό. Στον τομέα αυτόν ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρύνοντας και συντονίζοντας τις ήδη αρκετές και καλές πρωτοβουλίες. Μια πρώτη και απλή ενέργεια είναι η υιοθέτηση κοινοχρήστων χώρων από φορείς (συλλόγους, σχολεία κλπ) με τη θεσμοθέτηση ετήσιου συστήματος ηθικής επιβράβευσης των καλών προσπαθειών. Η εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να συντονίζεται από την Επιτροπή Εθελοντισμού που προτείνουμε να ιδρύσει το Δημοτικό Συμβούλιο, σκοπός της οποίας θα είναι η εκπόνηση στοχευμένων προγραμμάτων (στους τομείς περιβάλλοντος, πολιτισμού κλπ.) με τη συνεργασία πολλών συλλογικών φορέων σε όλο το εύρος του Δήμου.
 • Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τους ΡΟΜΑ ως ένα από τα μεγάλα και σύνθετα θέματα που πρέπει να βρει τη λύση του, μέσα από τους εξής άξονες:

α) Αυστηρός έλεγχος σε σχέση με το ποιες από τις εγκατεστημένες σε καταυλισμούς οικογένειες διαθέτουν δημότευση Ρόδου

 β) Συγκέντρωση όσων οικογενειών διαθέτουν δημότευση του Δήμου μας σε μοναδικό καταυλισμό.

 γ) Εκπόνηση ειδικού τοπικού σχεδίου δράσης, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της «Εθνικής στρατηγικής για τους Ρομά 2012-2020», προκειμένου αφενός μεν να δημιουργηθούν πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσής τους, αφετέρου δε να βελτιωθεί η κατάσταση σε θέματα υγιεινής και εκπαίδευσης, με βάση πόρους που προβλέπει η Εθνική Στρατηγική και

δ) Αντιμετώπιση των Ρομά που διαμένουν εντός του αστικού ιστού με κριτήρια ισοτιμίας, τόσο από πλευράς δικαιωμάτων, όσο και από πλευράς υποχρεώσεων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Συντηρούμε εγκαταστάσεις και δημιουργούμε υποδομές.

 Σημαντικό δείκτη του επιπέδου ζωής και της γενικότερης κουλτούρας μιας περιοχής αποτελεί η σχέση που αυτή έχει με τον αθλητισμό. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί συνεχώς προσβάσιμους, καθαρούς, ασφαλείς και λειτουργικούς τους αθλητικούς του χώρους, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται η συνεχής ενθάρρυνση του συλλογικού και μαζικού αθλητισμού, με την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού ενεργών πολιτών, που αγαπούν τον αθλητισμό και έχουν διάθεση προσφοράς.

 • Επιδιώκουμε τη συνεχή λειτουργεία ( ολοήμερη αν είναι δυνατόν) των αθλητικών χώρων προς όφελος των αθλητικών συλλόγων και των νέων μας.
 • Συμπαραστεκόμαστε στους αθλητικούς συλλόγους και τις ομάδες που τιμούν το νησί μας με την παρουσία τους στα συλλογικά πρωταθλήματα και αθλήματα, παρέχοντάς τους κάθε δυνατή διευκόλυνση.
 • Υιοθετούμε και ενισχύουμε πρωτοβουλίες σε πρωτοποριακούς τομείς όπως μηχανοκίνητος αθλητισμός και εναλλακτικά αθλήματα.
 • Ενισχύουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες για τη φιλοξενία διεθνών αγώνων στο νησί μας, διασφαλίζοντας με κάθε δυνατό τρόπο την ομαλή διεξαγωγή τους με την παράλληλη ενεργοποίηση εθελοντών και φορέων.
 • Οργανώνουμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού που απευθύνονται τόσο στα παιδιά μας, αλλά και στους ενήλικες και στην τρίτη ηλικία συνδέοντας τις πρωτοβουλίες αυτές με τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το νησί μας.
 • Μεριμνούμε για τη συντήρηση, τον εξοπλισμό και την επάνδρωση με το κατάλληλο προσωπικό των αθλητικών κέντρων (αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα, στάδιο Διαγόρα, Γυμναστήρια και γήπεδα)
 • Επιδιώκουμε τη χρηματοδότηση για μελέτη και κατασκευή κλειστών Γυμναστηρίων σε Δημοτικά διαμερίσματα που είναι απαραίτητο.(π.χ. στον Δήμο Αρχαγγέλου).
 • Συνεργαζόμαστε με τους διευθυντές σχολείων και συλλόγους γονέων για να έχουμε ανοιχτά προαύλια τα απογεύματα στα σχολεία (ως χώροι αθλοπαιδιών και παιχνιδιού). Τα παιδιά μας πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να επιστρέψουν στο ελεύθερο παιχνίδι και για το λόγο αυτόν οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα σχολικά προαύλια που αποτελούν τους ιδανικούς χώρους για διάφορες ευχάριστες και ωφέλιμες δραστηριότητες.
9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργαζόμαστε με τους φορείς σχεδιάζοντας το μέλλον.

Στη σύγχρονη οικονομία δημιουργείται ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου η τεχνολογική εξέλιξη μεταβάλλει τους κανόνες ανταγωνισμού. Σε μια περιοχή όπως η δική μας, που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε τουριστική σεζόν, η καινοτομία παίζει καίριο ρόλο στην ανταγωνιστικότητα μας και συντείνει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές σχετίζεται άμεσα με την υιοθέτηση και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και την ικανότητα απορρόφησης και αναβάθμισης των γνώσεων στις νέες τεχνολογίες. Στον τομέα αυτό:

 • Διαμορφώνουμε το πλαίσιο για τη δημιουργία φορέων καινοτομίας με τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες.
 • Σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες του νησιού, δημιουργούμε έναν νέο φορέα διαβούλευσης που να εξετάζει τα προβλήματα των επιχειρήσεων σε σταθερή βάση και να προτείνει λύσεις.
 • Αξιοποιούμε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Δρομολογούμε συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων, ναυτιλιακών εταιριών και τουριστικών πρακτορείων για την αποδοτικότερη κατανομή των πόρων και την ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας.

Και το … αυτονόητο:

 • Αυτοματοποιούμε την εξόφληση των τελών παρεπιδημούντων με την έκδοση ταυτότητας πληρωμής, για τη εξάλειψη της αναμονής στα ταμεία.
10. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στηρίζουμε την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή

Ο τομέας γεωργίας – κτηνοτροφίας, σε ό,τι φορά τον Δήμο, αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγάλα ζητήματα που επιζητούν λύση. Εκτίμησή μας είναι ότι η επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί και να εκσυγχρονιστεί ώστε να αποτελέσει φορέα καινοτομίας και ανάπτυξης.

 • Υιοθετούμε ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες, τόσο για τη διαχείριση των επενδύσεων όσο και για τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων με τη βοήθεια διαπιστευμένων φορέων.
 • Επαναλειτουργούμε τους πειραματικούς σταθμούς της Βάρης και του Καλαμώνα ως Ερευνητικά Κέντρα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, εντάσσοντάς τα σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Αναβαθμίζουμε τις υποδομές στις λαϊκές αγορές.
 • Ενθαρρύνουμε την καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση τοπικών προϊόντων.
 • Προγραμματίζουμε την εκτέλεση έργων άρδευσης με σύγχρονες μεθόδους εξοικονόμησης νερού για αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες καλλιέργειες.
 • Ενημερώνουμε, πληροφορούμε και εκπαιδεύουμε γεωργούς και κτηνοτρόφους για αποτελεσματικές διαδικασίες καλλιέργειας και βόσκησης, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Παρέχουμε καθοδήγηση αγροτών και κτηνοτρόφων από αγροτικό σύμβουλο και κτηνίατρο.
 • Προωθούμε και προβάλλουμε στην τοπική και την ευρύτερη αγορά, τα τοπικά προϊόντα.

Ενισχύουμε τις πρωτοβουλίες αγροτοτουριμού, ως μια εναλλακτική μορφή τουρισμού με την παράλληλη αξιοποίηση των Ερυνητικών κέντρων της Βάρης και του Καλαμώνα.

NEA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΑ

Πώς ψηφίζει ο Ρόδιος ψηφοφόρος

Φέτος θα γίνουν ταυτόχρονα 4 εκλογές! Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, τα εκλογικά κέντρα θα χωριστούν σε Α (2 κάλπες: Δημοτικές & Κοινοτικές εκλογές) και Β (άλλες 2 κάλπες για Περιφερειακές και Ευρωεκλογές) Ψηφίζουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31/12/2002Σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Δήλωση υποψήφιου δημάρχου Ροδίων Δημήτρη Κρητικού, για τη δημοσκόπηση που παρουσίασε η εφημερίδα «Δημοκρατική της Ρόδου».

«Η παράταξη «Ρόδος Αξιών» εκφράζει την ικανοποίησή της για το ποσοστό που λαμβάνει στην πρόθεση ψήφου από τους συμπατριώτες μας, κατά την έρευνα που δημοσίευσε η εφημερίδα «Δημοκρατική της Ρόδου» ενόψει των δημοτικών εκλογών.Το ποσοστό αυτό δείχνει τη δυναμική και την...

Διαβάστε Περισσότερα

Ε όχι, δεν θα “δείξω” κάτι που δεν είμαι …

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναφερθούμε σε ένα από τα πολλά παράλληλα φαινόμενα που συμβαίνουν, κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές και οι υποψήφιοι αναζητούν τρόπους για να διεκδικήσουν την ψήφο των συμπολιτών μας.Από τη μια, άνθρωποι που ποτέ έως σήμερα δεν άνοιγαν...

Διαβάστε Περισσότερα

«Ρόδος Αξιών» : Ο μεγάλος νικητής των εκλογών.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου πλησιάζουν. Οι Δημότες του νησιού μας θα κληθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα που αποτελεί τον ύψιστο και ιερότερο θεσμό του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Θα κληθούν να επιλέξουν τους δημοτικούς τους άρχοντες, αυτούς που...

Διαβάστε Περισσότερα

Ατομικές

ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια, υπευθυνότητα, ήθος. 

Συλλογικές

ανεξαρτησία, συνεργασία, ευελιξία, ομαδικότητα .

Κοινωνικές

αλληλεγγύη, ευρύτητα πνεύματος, ισονομία, εθελοντισμός.

Οικονομικές

εργατικότητα, κέρδος, εργασιακή ηθική, ανάπτυξη.

Πολιτικές

ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη,  διάλογος.